เหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ
 
                                              สกัด 98 แรงงานไทย  ก่อนถูกหลอกให้ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
 
                      กรมการจัดหางาน เปิดเผยสถิติระงับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของคนหางานที่มีพฤติการณ์จะลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ในเดือนเมษายน 2555  เพื่อป้องกันมิให้ถูกสาย/นายหน้าเถื่อนหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
                   นายประวิทย์  เคียงผล  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า จากสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประจำเดือนเมษายน 2555  มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 10,390 คน ในจำนวนนี้มีผู้ถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน  กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน  กรมการจัดหางาน ระงับการเดินทางจำนวน 98 คน สาเหตุจากการที่เจ้าหน้าที่ฯ  พบว่าคนงานดังกล่าวมีพฤติกรรมจะลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  จึงเค้นสอบถามอย่างละเอียดจนคนงานยอมสารภาพว่ากำลังจะลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจริง  โดยทั้งหมดใช้วีซ่าท่องเที่ยว  แต่ได้รับคำแนะนำจากสาย/นายหน้าหรือบริษัทจัดหางานเถื่อน  ให้ลักลอบเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย  และให้อ้างกับเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนหางานเมื่อถูกสอบปากคำว่าจะเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยสถิติคนงานถูกระงับการเดินทางเพราะมีพฤติกรรมจะลักลอบไปทำงานในเดือนเมษายนที่ผ่านมา  พบว่าประเทศที่คนงานลักลอบไปทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  สาธารณรัฐเกาหลี อิหร่าน  และอินโดนีเซีย  ซึ่งการระงับการเดินทางดังกล่าวกระทำไปเพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงหรือถูกนายจ้างต่างชาติเอารัดเอาเปรียบ  บางรายอาจโชคร้ายถูกปล่อยลอยแพจนต้องไปตกระกำลำบากในต่างแดน
 
                   ทั้งนี้ในแต่ละปีมักจะมีคงานไทยจำนวนไม่น้อย  ที่พยายามจะลักลอบไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย  ซึ่งเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงหรือถูกดำเนินคดีจากทางการประเทศปลายทาง  และแม้ว่าการสอบถามคนงานบางราย  เจ้าหน้าที่จะรู้ว่าน่าจะเป็นการลักลอบไปทำงาน  แต่ก็ไม่มีอำนาจที่จะระงับยับยั้งการเดินทางได้  หากคนงานยังยืนกรานว่ามิได้ลักบลอบไปทำงาน  ดังนี้กรมการจัดหงานจะพยามยามประชาสัมพันธ์ให้คนหางานทราบถึงข้อเสียของการลักบอบไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย  รวมทั้งกวาดล้างจับกุมสาย/นายหน้าหรือบริษัทจัดหางานเถื่อนที่อยู่เบี้องหลังการหลอกลวงให้คนหางานลักลอบไปทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  โดยผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศโดยถูกตามกฎหมายสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  โทร. 0-2245-9429, 0 2245 6716 หรือโทร. สายด่วน  1694
จำนวนคนอ่าน 1102 / โดย :กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน